هفت پیکر

هفت داستان از هفت پیکر نظامی به زبان نثر

 مجموعه ی حاضر روایت نگارنده ی وبلاگ است از داستانهای هفت پیکر نظامی.

 

گویند بهرامشاه دستور ساخت کاخی را داد که آنرا هفت گنبد بود و

هفت همسر او از هفت بلاد قدیم در هر یک از گنبدها بودند.

 

هر گنبد بر حسب زاویه ی تابش آفتاب رنگی داشت که عبارتند از: سیاه، زرد، سبز، سرخ، فیروزه، قهوه ای و سپید.

 

هر روز هفته در هفت پیکر رنگی دارد و سیاره ای بر آن سایه افکنده: شنبه سیاه است و سیاره اش کیوان، یکشنیه زرد و سیاره اش خورشید، دوشنبه سبز و سیاره اش ماه، سه شنبه سرخ و سیاره اش مریخ، چهارشنبه فیروزه ای و سیاره اش تیر، پنج شنبه قهوه ای سیاره اش مشتری، جمعه سپید و سیاره اش ناهید.

 

هفت پیکر هفت داستان است که در هر روز هفته از شنبه تا جمعه توسط همسران بهرامشاه گفته می شود و در آنها نکات اخلاقی و عرفانی بسیار نهفته است.

 

 

ن.ق/1386

 

 

+        |